Revisjon

Revisjon er en kontroll og gransking av regnskaper, foretatt av en kvalifisert person som er uavhengig av den som kontrolleres.

Uavhengig revisjon er et kvalitetsstempel på ditt regnskap. Pålitelig regnskapsinformasjon danner et godt beslutningsgrunnlag for kunder, investorer, banker med mer. Berntsen Revisjon AS utfører revisjonstjenester som en uavhengig tredjepart.

Tjenester vi utfører

  • Revisjon av årsregnskap
  • Attestasjon av redegjørelse av kapitalinnskudd
  • Attestasjon til skatteetaten og andre myndigheter
  • Attestasjon av merverdiavgifts kompensasjon
  • Andre typer bekreftelser for offentlige myndigheter og tilskuddsgivere

Berntsen Revisjon AS har over 30 års erfaring innen rådgivning og revisjon. Vi har hovedkontor i Sokndal, men har kunder blant annet i Stavanger, Sandnes, Forus, Jæren og Dalane.