Regnskapsåret

Her får du en oversikt over hvilke frister du bør ha oversikt over.

Bokføringsperiodene
Betalingsfrist skattetrekk og
arbeidsgiveravgift

Betalingsfrist merverdiavgift

Jan/feb
15. mars
10. april

Mars/april
15. mai

10. juni

Mai/juni
15. juli
31. august

Juli/august
15. september

10. oktober

Sept./okt
15. november

10. desember

Nov/des
15. januar

10. februar

Dersom forfall er på en helgedag eller helligdag har man utsatt frist med betaling til første virkedag.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål om tidsfrister eller andre ting. Vi er alltid behjelpelige med dine spørsmål.