Rådgivning

I den grad det ikke kommer i konflikt med vår rolle som revisor, kan vi utføre konsulentoppdrag. Vi kan rådgi din bedrift, og finne de beste løsningene for ditt firma.

Ved å motta økonomisk rådgivning begrenser man risiko, forbedrer resultater og skaper verdier. Som deres revisor kjenner vi deres bedrift, og kan derfor hjelpe med strategiske valg som er riktig for nettopp din bedrift. Berntsen Revisjon AS arbeider daglig med økonomiske problemstillinger, og har omfattende kjennskap til ulike utfordringer store og små bedrifter støter på.

Vi ser på måten dere arbeider i dag, og med nye og kompetente øyne kommer vi med forslag til forbedringer. Vi analyserer både fortid og fremtid, for å gi deg de beste rådene.
Ofte bistår vi våre kunder i forbindelse med oppkjøp og salgsprosesser. Vi deltar gjerne i forhandlingsmøter om dette er ønskelig.


Tjenester vi kan bistå med innen rådgivning

  • Avviklingsbalanser
  • Oppkjøp
  • Salgsprosesser
  • Nyetableringer
  • Kapitalendring

Ta kontakt med oss i Berntsen Revisjon AS i dag om du har behov for revisjon og rådgivning. Vi hjelper deg gledelig med dine spørsmål.