Våre tjenester

Berntsen Revisjon AS består av seks dyktige medarbeidere som alle er kompetente innen sine fagområder. Vi utfører revisjon i full overensstemmelse med gjeldende lover og regler. Gjennom samtaler, stikkprøver, økonomiske beregninger og analyser, foretar vi revisjon av ditt regnskap.

Tjenester vi kan bistå med:

 • Revisjon av årsregnskap
 • Økonomisk rådgivning
 • Skatt og avgifter
 • Nyetableringer
 • Avviklingsbalanser
 • Bistå ved fusjon og fisjon
 • Kapitalendringer
 • Rådgivning ved oppkjøp og salg
 • Attestasjon til skatteetaten og andre myndigheter
 • Attestasjon av merverdiavgiftskompensasjon
 • Bekreftelser for offentlige myndigheter og tilskuddsgivere

Berntsen Revisjon AS bistår bedrifter med tjenester innen revisjon og rådgivning. Vi har en rekke ulike kunder som advokater, eiendomsmeglere, barnehager, entreprenører, holdingselskap, hotell, rørleggere, investeringsselskap med mer.

Vi har kunder hovedsaklig i Rogaland, men bistår også kunder andre plasser.