OM OSS

Berntsen Revisjon AS består av seks ansatte. Daglig leder og partner Arnfred Berntsen er oppdragsansvarlig revisor, i tillegg er vi fem revisormedarbeidere, der fire er autoriserte regnskapsfører og en er registrert revisor.

Berntsen Revisjon AS har over 30 års erfaring innen regnskap og revisjon. Firmaets historie strekker seg tilbake til våren 1983 da primus motor Steinar Berntsen startet det som den gang var et enkeltmannsforetak. De første årene drev han hjemme i kjelleren i eneboligen på Sogndalstrand.

Senere flyttet virksomheten inn til sentrum, og utvidet med en ansatt. Siden 2005 har vi holdt til i første etasje i Gamleveien 12.

Andre generasjons familiebedrift

I 1999 fullførte Steinars eldste sønn Arnfred revisorstudiet ved Høgskolen i Stavanger, og begynte å jobbe i firmaet. I dag er det Arnfred som driver firmaet med stø hånd. I 2001 gikk vi over til å bli et aksjeselskap.

Berntsen Revisjon AS bistår bedrifter med tjenester innen revisjon og rådgivning. Vi har en rekke ulike kunder som advokater, eiendomsmeglere, barnehager, entreprenører, holdingselskap, hotell, rørleggere, investeringsselskap med mer.

Vi har hovedkontor i Sokndal, men bistår blant annet kunder i Stavanger, Sandnes, Forus, Jæren og Dalane.